Instrumentar Revoluționar – Istoria artei retrasată prin pătratul negru

September 17th – October 6th, 2015
Opening: September 17, 7 p.m.

One hundred years ago Kazimir Malevich painted the Black Square, one of the most iconic works in art history, and through it, denounced centuries of aesthetic formalism, art for art’s sake, and the subordination of art to the taste of the ruling classes. Since then, the black square has become a sign of erudition and class distinction, at odds with the revolutionary vision of its author. If we would be to retrace an art history loyal to the original idea of the black square, who could tell such a story and how would it look?

The History of Art Retraced Through the Black Square instructs its viewers to reconsider moments in art history as contexts of political antagonisms.

The artist’s body of theoretical work is massive, supporting the claims made in the work itself. It is certainly no accident that over the course of the instructional video, Popovici at various times looks like contemporary depictions (and misguided conflations) of terrorism – and indeed, she suggests that the ‘threat’ of the work is its most potent component. The attachment of new meaning to Black Square is itself, perhaps, a kind of revolution. The re-historicisation is repeated in the artist’s borrowing from her own oeuvre – the triangles from last year’s LGBT workshop, the monumental nature of their presentation from Migrant’s Monument (2014), the attack on the supposed neutrality of law and the figure concealed in black derives from Story of the Fall #3 (2014). More than previously in Popovici’s works, perhaps, Revolutionary Gear has a reflexive quality, flirting with introversion, recycling concerns as if re-examining past decisions. (Richard Pettifer in ARTA Magazine, 2015)

This project is part of the Public Speaking programme initiated by Xandra Popescu and Larisa Crunțeanu and co-curated by Dana Andrei. The programme is made possible with the support of ARCUB, through the financing programme “You Are Bucharest” and the following partners: Alexandru Dan Photography, Andreea Goia Photography, Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane, Bucharest Czech Center, DAAD Promos, Ivan Gallery, ODD, UAP, Wasteland Twinning.

Concept and performance: Veda Popovici
On site production: Larisa Crunțeanu and Dana Andrei
Image: Alexandru Dan
Sound: Witch Microphone
Voice: Mihaela Drăgan

Veda Popovici
17 Septembrie – 6 Octombrie 2015
Vernisaj: 17 Septembrie, ora 19.00

Acum 100 de ani, Kazimir Malevich crea Pătratul Negru, una dintre cele mai iconice lucrări din istoria artei, denunțând secole de formalism estetic, ideologia artei pentru artă și subordonarea artei gusturilor claselor conducătoare. Între timp, pătratul negru a devenit un semn al erudiției și privilegiului financiar, departe de viziunea revoluționară a autorului. Dacă istoria artei ar fi retrasată conform premisei pătratului, cine ar putea spune această nouă poveste și cum ar arăta ea?

Instrumentar Revoluționar – Istoria artei retrasă prin pătratul negru, un proiect video instructiv care recuperează o serie de momente din istoria artei pentru a evalua contexte politice antagonistice.

Corpul teoretic al artistei este impresionant, sprijinindu-se propriu-zis pe munca realizată de către aceasta. Nu e vorba de nicio greșeală atunci când o vedem pe Popovici în videoul instructiv luând înfățișarea unor imagini contemporane (și fuziuni care te induc în eroare) ale terorismului – într-adevăr, ea sugerează faptul că amenințarea adusă operei în sine face parte din componența de bază. Sensul noul al Pătratului Negru induce starea unei posibile revoluții. Reistorisirea narațiunii este împrumutată din alte lucrări ale artistei – triunghiuri din workshopul LGBT de anul trecut, prezentarea monumentală din Monumentul Migrantului (2014), atacul asupra neutralității legislative și chipul negru din Story of the Fall#3 (2014). Față de celelalte lucrări ale sale, Revolutionary Gear are o calitate reflexivă, flirtează cu meditația, și reciclează vechi problematici sub forma unui proces de reexaminare a deciziilor luate. (Richard Pettifer, ARTA Magazine, 2015)

Proiectul face parte din programul Public Speaking inițiat de Xandra Popescu și Larisa Crunțeanu și co-curatoriat de Dana Andrei. Programul este susținut prin ARCUB, prin programul de finanțare “Ești București”, în parteneriat cu: Alexandru Dan Photography, Andreea Goia Photography, Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane, Bucharest Czech Center, DAAD Promos, Ivan Gallery, ODD, UAP, Wasteland Twinning.

Concept și performance: Veda Popovici
Imagine: Alexandru Dan
Sunet: Witch Microphone
Voce: Mihaela Drăgan